Ekskog. Foto: Michael Ekstrand

Om fastigheter

Här kan du läsa vanliga frågor och svar. Klicka på en fråga för att fälla fram och läsa svaret.

Frågor och svar

Varför ser jag inte min fastighet på Mina sidor?

På Mina sidor ser du fastigheter som är taxerade som lantbruksenheter och där du står som lagfaren ägare. 

Om du saknar någon fastighet på Mina sidor kan det bero på att den inte är taxerad som lantbruksenhet hos Skatteverket eller att du inte står som lagfaren ägare till den i Lantmäteriets fastighetsregister. 

Vi hämtar förändringar från Skatteverket och Lantmäteriet fortlöpande men viss fördröjning kan förekomma. Förändringar som gäller fastigheter i Lantmäteriets register uppdaterar vi i slutet av varje månad. Om du nyligen blivit lagfaren ägare till en fastighet kan det därför dröja lite innan du får tillgång till fastigheten på Mina sidor. 

Samfälligheter

Fastigheter som är så kallade samfälligheter ägs av andra fastigheter och inte av privata eller juridiska personer. Samfälligheter saknar ofta uppgift om lagfaren ägare i Lantmäteriets register och kan därför inte visas på Mina sidor.

Nybildade fastigheter

Om du saknar en fastighet på Mina sidor som är helt nybildad kan det bero på att den inte genomgått en taxering av Skatteverket och tilldelats typkoden lantbruksenhet. 

Varför innehåller inte Mina sidor alla fastigheter?

På Mina sidor ser du dina fastigheter som är taxerade som lantbruksenheter. Vanliga tomter, rena vattenfastigheter, industrimark eller liknande ser du inte. 

Är Mina sidor en bekräftelse på vad jag äger?

Nej. På Mina sidor ser du dina fastigheter som är taxerade som lantbruksenheter. Vanliga tomter, rena vattenfastigheter, industrimark eller liknande ser du inte.

De fastigheter och gränser som visas på Mina sidor är en kopia från Lantmäteriet och inte någon bekräftelse på ägarförhållanden. Om fastighetsuppgifterna på Mina sidor inte stämmer kan du kontrollera dem via e-tjänsten "Min fastighet" på Lantmäteriets webbplats.

Jag har ny adress. Var anmäler jag det?

Du behöver inte meddela oss om ny postadress eller informera om fastighetsköp eller försäljning. Vi uppdaterar våra register löpande men viss fördröjning kan förekomma. 

Om du byter e-postadress och telefonnummer uppdaterar du dina kontaktuppgifter på Mina sidor under "Kontaktuppgifter".

Vad är en brukningsenhet?

Brukningsenhet är Skogsstyrelsens benämning för den produktiva skogsmark som tillhör samma ägare inom en kommun.

I en brukningsenhet kan det ingå en eller flera fastigheter. Vilka fastigheter som ingår i en brukningsenhet beräknas utifrån uppgifter hos Lantmäteriet om fastigheternas lagfarna ägare. I normalfallet består en brukningsenhet och en taxeringsenhet av samma fastigheter, men avvikelser kan förekomma.

Vi hämtar förändringar fortlöpande men viss fördröjning kan förekomma.

Vad är en taxeringsenhet?

Taxeringsenhet är Skatteverkets benämning för vad som ska taxeras för sig. En eller flera lantbruksfastigheter som tillhör samma ägare och har samma skatte- och avgiftspliktsförhållanden inom en kommun betraktas som en taxeringsenhet.

I normalfallet består en taxeringsenhet och en brukningsenhet av samma fastigheter, men avvikelser kan förekomma. Vid ägarbyten eller andra förändringar är taxeringsenheten oförändrad tills det sker en ny taxering.

Vi hämtar förändringar fortlöpande men viss fördröjning kan förekomma.

Vad är en lagfaren ägare?

En lagfaren ägare är den person som fått sitt fastighetsköp registrerat hos Lantmäteriet och som står på lagfarten. Vi uppdaterar våra uppgifter om lagfarna ägare fortlöpande men viss fördröjning kan förekomma.

Vad är en taxerad ägare?

Taxerad ägare är den person som betalar fastighetsskatten. Ofta är den taxerade ägaren också lagfaren ägare men det finns undantag. Om den taxerade egendomen är en byggnad som står på någon annans mark, till exempel vid tomträtt, så skiljer sig taxerad ägare till egendomen från lagfaren ägare till fastigheten. Vi uppdaterar våra uppgifter om taxerade ägare fortlöpande men viss fördröjning kan förekomma. 

Vad är skogsimpediment?

Impediment är mark med låg förmåga att producera virke. Det kan till exempel vara kärr, berghällar eller fjäll. I tjänsterna på Mina sidor kan du hitta information om vilka slags impediment som finns på din fastighet.

  • Senast uppdaterad: 2024-07-10