Gran angripen av granbarkborre.

Kartor över skador på skog

Skador på skog är en karttjänst där du bland annat kan se var det är störst risk för angrepp av granbarkborre.

Risk för granbarkborre

Riskindexkartan visar var olika riskfaktorerna sammanfaller och var det är viktigt att du som skogsägare kontinuerligt letar efter nya angrepp. Riskfaktorer för granbarkborreangrepp är bland annat stora virkesvolymer, torr mark, hyggeskanter och tidigare angrepp. 

Förändringsanalyser 

Med hjälp av satellitbilder kan du göra en förändringsanalys för att upptäcka potentiella angrepp av granbarkborre. Analysen visar var det skett förändringar i granarnas vitalitet, vilket kan tyda på angrepp.  

Du hittar både riskindexkartan och förändringsanalysen genom att klicka på "val av karta" under Skador på skog. Vid eventuella problem att öppna kartan, klicka på Ctrl F5 och prova igen. Se instruktioner för riskindexkartan och förändringsanalysen under relaterade dokument. Du kan också ladda ner data från riskindexkartan för att använda i eget GIS. Se relaterade webbsidor.

Riskindexkartan uppdaterades våren 2022 och omfattar alla länen i Götaland och Svealand, utom Gotland, samt länen Gävleborg och Västernorrland. De två nordligaste länen har kartan från 2020.

Bränder

Under Skador på skog visas även områden som drabbats av skogsbränder från och med sommaren 2018. Områdena är från 0,5 hektar och uppåt.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-02-20