Symbolbild karta.

Skogsärenden för företag

Läs om hur du ansluter ditt företags planeringssystem till Skogsärenden för företag, som ersätter E-avverka.

Företag med egna geografiska informationssystem (GIS) skickar sedan länge in anmälningar och ansökningar om avverkning via E-avverka till Skogsstyrelsen. E-avverka fasas nu ut och kommer att stängas 22 oktober 2018. Den ersätts med Skogsärenden för företag, som är en vidareutveckling av E-avverka.

Du kan ansluta till Skogsärenden för företag den redan nu via ett så kallat webb-API som heter Nemus.

En myndighetskontakt

När Skogsärenden för företag är fullt utbyggd skickar du in alla dina skogsärenden digitalt via tjänsten, oavsett vilken myndighet som ska ha ärendet. I dag omfattar den ärenden som rör 

  • anmäla eller ansöka om avverkning till Skogsstyrelsen
  • fornlämningar i samband med avverkning direkt till Länsstyrelsen
  • markavvattning direkt till Länsstyrelsen

En viktig funktion i Skogsärenden för företag är också att du kan få återkoppling på ditt ärendes status.

Flera ärendetyper är under utveckling och lanseras under 2018. 

  • Senast uppdaterad: 2018-10-08