Symbolbild karta.

Skogsärenden för företag

Läs om hur du ansluter ditt företags planeringssystem till Skogsärenden för företag.

Företag med egna geografiska informationssystem (GIS) kan ansluta till Skogsärenden för företag via ett så kallat webb-API som heter Nemus.

En myndighetskontakt

När Skogsärenden för företag är fullt utbyggd skickar du in alla dina skogsärenden digitalt via tjänsten, oavsett vilken myndighet som ska ha ärendet. Flera ärendetyper är under utveckling. I dag kan du använda tjänsten för att:

  • anmäla eller ansöka om avverkning till Skogsstyrelsen
  • anmäla samråd om skogliga åtgärder till Skogsstyrelsen.

Dessutom fungerar tjänsten så att följande ärenden skickas till rätt länsstyrelse:  

  • fornlämning i samband med avverkning 
  • markavvattning.

En viktig funktion i Skogsärenden för företag är också att du kan få återkoppling på ditt ärendes status.

 

  • Senast uppdaterad: 2018-10-26