Geodatatjänster

Genom Skogsstyrelsens geodatatjänster har du alltid tillgång till aktuella data och slipper nedladdning och egen lagring. Skogsstyrelsen tillhandahåller data via tjänsterna WMS och REST.

WMS (Web map service)

Ett protokoll för georefererad kartinformation i rasterformat. Informationen går att titta på i egna system men kan inte bearbetas. WMS är en standard framtagen av Open Geospatial Consortiumstandard.

REST (Representational state transfer)

Beskriver hur maskin till maskinkommunikation tillhandahålls. Allt kan anropas via http. Informationen går att titta på, bearbeta och ladda ner.

Öppet API

Skogsstyrelsens web-API med REST-gränssnitt, anpassat för att få reda på hänsynsobjekt inom ett område, stängdes ner den 3 juni 2019. Användare hänvisas till Skogsstyrelsens övriga REST-tjänster.

  • Senast uppdaterad: 2020-03-30