Karta med nyckelbiotoper och skogliga grunddata. Foto: Jonsson Agneta    Enheten för geografisk informati

Geodata att använda i eget GIS

Genom Skogsstyrelsens geodatatjänster har du alltid tillgång till aktuella data. Skogsstyrelsen tillhandahåller data via nedladdningstjänster och tjänster för direkt uppkoppling.

Nedladdningstjänster

Du kan ladda ner Skogsstyrelsens geodata för att använda det i ditt eget GIS-program. Beroende på typ av data, kan du:

  • Ladda ner geodata via klickbara länkar. Även rasterdata finns läns- eller rutvis.
  • Ladda ner Skogliga grunddata från Skogsstyrelsens ftp-server
  • Ladda ner geodata genom REST API

Tjänster för direkt uppkoppling

Via våra tjänster kan du koppla upp dig direkt mot Skogsstyrelsens geodatabaser.

Du kan välja mellan dessa uppkopplingar:

  • Visningstjänst WMS (Web map service).
  • REST-tjänster (Representational state transfer). Används till att bygga webbaserad maskin-till-maskinkommunikation där det går göra egna analyser och beräkningar. 

Nemus - Skogsärenden för företag

Skogsärenden för företag är en digital tjänst där du kan skicka in skogsärenden som hanteras av olika myndigheter, i nuläget till Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen. Du ansluter dig via webb-API:et Nemus.

  • Senast uppdaterad: 2023-11-01