Pappershög. Foto: SimoneVoigt

Om fullmakter till ombud

Som skogsägare kan du ge en annan person fullmakt att vara ombud för dina fastigheter i Mina sidor. Ombudet kan då hantera dina fastigheter i Mina sidor åt dig. Vilka fastigheter och tjänster ombudet får tillgång till anger du i fullmakten.

Frågor och svar

Hur delar jag som skogsägare ut en fullmakt till ett ombud?

Innan du kan tilldela en person fullmakt att vara ditt ombud behöver du be personen att registrera sig som ombud i Mina sidor. Sär här registrerar ditt ombud sig:

 1. Logga in i Mina sidor och godkänn användarvillkoren.
 2. Klicka på ditt namn vid profilikonen. Använder du mobil klickar du på profilikonen.
 3. Välj "Ombud och fullmakt".
 4. Välj "Jag vill agera som ombud".
 5. Spara.

Därefter tilldelar du personen fullmakt att vara ditt ombud. Så här gör du:

 1. Logga in i Mina sidor.
 2. Klicka på ditt namn vid profilikonen. Använder du mobil klickar du på profilikonen.
 3. Välj "Ombud och fullmakt".
 4. Välj "Lägg till fullmakt" och följ guiden.
Mitt ombud hade fullmakt i gamla Mina sidor, gäller den även i nya Mina sidor?

För att vara ombud i nya Mina sidor krävs en fullmakt för nya Mina sidor. Observera att ombudet först måste logga in i nya Mina sidor och registrera sig som ombud. Därefter kan du logga in och tilldela ombudet valfria rättigheter. 

Gäller mitt ombuds fullmakt automatiskt även nya e-tjänster?

Nej. När nya tjänster lanseras i Mina sidor behöver du som fastighetsägare skicka in en ny fullmakt som omfattar även de nya tjänsterna.

Jag ska bli ombud - vad behöver jag göra?
 1. Logga in i Mina sidor och godkänn användarvillkoren.
 2. Klicka på ditt namn vid profilikonen. Använder du mobil klickar du på profilikonen.
 3. Välj "Ombud och fullmakt".
 4. Välj "Jag vill agera som ombud".

Det du lagt in sparas automatiskt. Du behöver inte själv vara skogsägare för att logga in och registrera dig som ombud. 

 

Jag har inte svenskt personnummer, kan jag ha ett ombud i Mina sidor?

Du som har ett samordningsnummer inskrivet i din fastighets lagfart kan ge en person med svenskt personnummer fullmakt att bli ditt ombud. Ditt ombud kan då hantera dina fastigheter i Mina sidor. Lantmäteriet är den myndighet som hanterar fastighetsregistret. Vänd dig till dem med frågor om din fastighets lagfart.

Hur delar jag ut fullmakt om jag inte kan logga in i Mina sidor?

Det går att dela ut fullmakter via blankett. Instruktioner finns på baksidan av blanketten.

Observera att ombudet behöver ha registrerat sig som ombud på Mina sidor innan du skickar in blanketten.

Hur lång är handläggningstiden för fullmaktsblanketter?

Vårt mål är att hantera och registrera inkomna ansökningar om fullmakter inom två veckor. Om fullmaktsblanketten inte är ifylld på rätt sätt eller om ombudet inte är registrerat när blanketten inkommit kan hanteringen ta längre tid.

Går det att dela ut fullmakt för alla fastigheter?

Den eller de fastigheter du själv ser på Mina sidor kan du också ge någon annan fullmakt att se. Endast skogsägare kan dela ut fullmakter.

Jag har köpt en ny skogsfastighet, ingår den i mitt ombuds fullmakt?

Nej. Om du köper till en fastighet som du vill ska ingå i fullmakten till ditt ombud så behöver du skicka in en ny fullmakt. Överlappar rättigheterna i den nya fullmakten med den gamla så kommer den äldre fullmakten att återkallas automatiskt.

Varför ska jag dela ut fullmakter?

Dina inloggningsuppgifter är dina. Lämna inte ut dem till någon annan. Vill du låta någon annan använda Mina sidor i ditt ställe delar du istället ut en fullmakt  till den personen. Personen som fått en fullmakt av dig kan logga in med sina inloggningsuppgifter och se dina fastigheter och ärenden.

Hur återkallar jag en fullmakt?
 1. Logga in i Mina sidor.
 2. Klicka på ditt namn vid profilikonen. Använder du mobil klickar du på profilikonen.
 3. Leta upp fullmakten du vill återkalla och klicka på återkalla.
Varför har min fullmakt återkallats automatiskt?

En fullmakt återkallas automatiskt när fullmaktsgivaren inte längre äger en eller flera av de fastigheter som ingår i fullmakten. Vill fastighetsägaren att ombudet ska ha tillgång att hantera det nya fastighetsinnehavet behöver fastighetsägaren tilldela ombudet ny fullmakt.

Ett ombud kan endast ha en aktiv fullmakt från samma fullmaktsgivare på samma fastighet. Har ombudet en aktiv fullmakt från dig sedan tidigare för samma fastighet kommer den automatiskt återkallas när denna fullmakt registreras.

 • Senast uppdaterad: 2024-07-10