Gallring

Kostnader i det storskaliga skogsbruket

I samarbete med SkogForsk gör Skogsstyrelsen årligen en undersökning av kostnader för åtgärder på egen skogsmark. Undersökningen omfattar det storskaliga skogsbruket.

De åtgärder som ingår är; föryngringsavverkning, gallring, hyggesrensning, markberedning, plantering, sådd, hjälpplantering, röjning, gödsling och kalkning samt investeringar och underhåll av skogsbilvägar. Vi publicerar resultaten fördelat på norra och södra Sverige samt för hela landet.

Deltagandet i undersökningen är frivilligt. De företag som svarar på enkäten äger tillsammans 7,8 miljoner hektar skogsmark.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0307.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-17