Bäck. Foto: mostphotos

Hyggesfritt skogsbruk

Här hittar du underlag och fördjupad information om hyggesfritt skogsbruk.

Skogsstyrelsen har sedan 2005 haft uppdrag från regeringen att öka kunskaperna om hyggesfritt skogsbruk. Bakgrunden till detta är att kunskapen om lämpliga skogsskötselmetoder för kontinuitetsskogar är begränsad.  Skogspolitiska utvärderingar har också konstaterat att användningen av andra skogsbrukssätt än trakthyggesbruk inte har ökat nämnvärt, vilket var en förhoppning med den nya skogspolitiken som infördes 1993.

Resultat från arbetet, som drivs som projekt, finns redovisade i rapporter och meddelanden från Skogsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2023-12-21