Älg.

Äbin och foderprognos

Skogsstyrelsen utvecklar och tillhandahåller beslutsunderlag i förvaltningen av hjortdjur.

Älgbetesinventering (Äbin) är en kvalitetssäkrad metod för att inventera viltskador i ungskog som är mellan 1 och 4 meter i medelhöjd. Äbin mäter omfattningen av klövviltets bete i ungskogarna och är ett av underlagen till älgförvaltningen.

Riksdagens mål med älgförvaltningen är

  • en livskraftig älgstam av hög kvalitet
  • en produktionsanpassad älgjakt
  • en älgstam i balans med betesresurserna på lång sikt.

Skogsstyrelsen presenterar också årligen foderprognoser för att underlätta planering i viltförvaltningen och det praktiska skogsbruket.

I tjänsten Skoglig Betesinventering kan du plocka fram resultat från Äbin och foderprognoser för det område du är intresserad av.

  • Senast uppdaterad: 2023-03-01