Nedblåsta träd efter storm. Foto: Mikael Ekstrand

Skadevärdering

När en skogsfastighet har drabbats av skada, på grund av exempelvis storm, brand, insekts- eller sorkangrepp samt vid till exempel skador på stående skog vid utkörning av virke, är det viktigt att snabbt skaffa sig en uppfattning om skadans värde. Med vår Skadevärdering får du som jobbar med skadereglering en opartisk och pålitlig värdering som du har stor nytta av i arbetet med att reglera skador och ersätta försäkringstagare.

Omfattande skogsskador orsakade av brand eller stormar är dessvärre något vi får vänja oss vid allt mer. När en skogsfastighet drabbas av skador är det viktigt att snabbt skaffa sig en pålitlig uppgift om skadans värde, oavsett dess omfattning eller vad som har orsakat den. Med en Skadevärdering från oss får du en opartiskt utförd värdering som du har stor nytta av i ditt arbete med att reglera skador och ersätta försäkringstagare.

Vid en skadevärdering utför vi en värdeberäkning av skadan utifrån en besiktning i fält. Det främsta syftet är att det beräknade värdet av skadan ska användas som underlag vid skadereglering i försäkringsärenden. Det innebär att värderingen är beroende av de värderingsregler som framgår i det specifika försäkringsbolagets villkor.

Resultatet levereras med färdiga besiktningsblanketter enligt respektive försäkringsbolags villkor, kartor över det skadade området samt en skriftlig sammanfattning av värderingen med förklaringar och värderingsförutsättningar.

Produkten vänder sig i första hand till försäkringsbolag som behöver ett tillförlitligt underlag för att kunna reglera skador och ersätta försäkringstagare i samband med att skador på skog uppstått.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-18