Föryngringsavverkning i skärgårdsskog.

Avverkningsanmälningar

Skogsägare måste anmäla föryngringsavverkning till Skogsstyrelsen. I området närmast fjällen och i ädellövskog krävs tillstånd från Skogsstyrelsen för att få föryngringsavverka. Tillstånd krävs också för avverkning med annat ändamål än virkesproduktion. Här hittar du statistik över registrerade anmälningar och ansökningar om tillstånd.

Uppgifterna används bland annat till att göra avverkningsprognoser, planering av skogsbrukets utveckling och vid planering av plantproduktion. Den årsvisa statistiken är uppdelad på län och ägarkategori. Månadsvis statistik finns på landsnivå.

Observera att uppgifterna inte säger hur mycket som avverkas. Det beror bland annat på att all planerad avverkning inte blir av. För röjning och gallring krävs det ingen anmälan alls.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0314.

  • Senast uppdaterad: 2018-09-04