Föryngringsavverkning

Avverkningsanmälningar

Här hittar du statistik över registrerade avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning.

Observera att uppgifterna inte säger hur mycket som avverkas. Det beror bland annat på att all planerad avverkning inte blir av. För röjning och gallring krävs det ingen anmälan alls.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0314.

  • Senast uppdaterad: 2019-04-11