Symbolbild karta.

Skogsdataportalen för att ladda ner geodata

Du kan ladda ner geografisk data länsvis eller för hela landet, för vektordata i shapeformat och för rasterdata i tiff. Nedladdningen är komprimerad som zip-fil. Nedladdning via ftp erbjuds dig som arbetar vid en länsstyrelse och för andra som även vill hämta information om planerade naturskydd och alla attribut till inventeringar av nyckelbiotoper.

Läs beskrivning, handledning och de villkor som gäller innan du använder Skogsdataportalen.

  • Senast uppdaterad: 2019-09-13