Logotyp Skogsskötselserien.

Skogsskötselserien – Fördjupade kunskaper om skogsskötsel

Skogsskötselserien är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och redaktionellt bearbetad.

Du får en djupare teoretisk grund inom skogsskötselområdet. Komplettera gärna med webbtjänsten Skogskunskap som ger råd om praktiska tillämpningar och tillhandahåller verktyg. Skogsskötselserien publiceras endast på internet och är uppdelad i olika kapitel som kan laddas ner som pdf-filer.

Huvudfinansiärer till Skogsskötselserien är, förutom Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet och Stiftelsen Skogssällskapet.

Energimyndigheten och Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond har lämnat bidrag till kunskapssammanställningen.