Blockbild för Skögsskötselserien

Skogsskötselserien – Fördjupade kunskaper om skogsskötsel

Skogsskötselserien är en sammanställning av kunskap om skogsskötsel skriven av forskare och redaktionellt bearbetad.

Du får en djupare teoretisk grund i skogsskötsel. Komplettera gärna med Skogskunskap som ger råd om praktiska tillämpningar och tillhandahåller verktyg. Skogsskötselserien publiceras endast på internet och är uppdelad i olika kapitel som kan laddas ner som pdf-filer.

Huvudfinansiärer till Skogsskötselserien är, förutom Skogsstyrelsen, Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet och Stiftelsen Skogssällskapet.

Energimyndigheten och Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond har lämnat bidrag till serien.

  • Senast uppdaterad: 2018-02-22