Band runt tallstam med texten miljöhänsyn naturvård. Foto: Michael Ekstrand

Målbilder för god miljöhänsyn

Vad är en hänsynskrävande biotop? Vilka naturvärden kan finnas där du planerar att avverka? Hur bör hänsynen tas när du utför en föryngringsavverkning? I faktabladen om målbilder för god miljöhänsyn får du hjälp att hitta svaren.

Här hittar du faktablad med de hänsynsobjekt som utgör målbilder för god miljöhänsyn och som är framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.

Målbilderna för god miljöhänsyn är tänkta som en vägledning i det praktiska skogsbruket.