Närbild på Virkesvälta

Rundvirkespriser

Priserna kommer från Biometria (tidigare Skogsbrukets datacentral SDC). Det är bara priser för leveransvirke som ingår. Vi visar priserna med fördelning på sågtimmer, massaved, trädslag och tre regioner samt hela landet.

Leveransvirke innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer levererar virket vid bilväg. Leveransvirke motsvarar runt 15 procent av den totalt avverkade virkesvolymen. Mätningen av virket sker oftast vid framkomsten till industrin. Mätningen utförs enligt virkesmätningslagen och sker i de flesta fall genom landets olika virkesmätningsföreningar. Betalning för virket sker enligt prislistor.

Observera att priserna avser löpande priser där hänsyn inte har tagits till värdeförändringar på grund av inflation.

Vi uppdaterar statistiken varje kvartal i statistikdatabasen.

Undersökningen ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer JO0303.

  • Senast uppdaterad: 2017-03-20