Bäckravin Tabergs 33. Foto Michael Ekstrand

Miljöhänsyn

I samband med olika skogliga åtgärder som röjning, gallring eller föryngringsavverkning är det viktigt att du tar hänsyn till den biologiska mångfalden, kulturmiljön och friluftslivet.

  • Senast uppdaterad: 2017-01-23