Röjning, Aneby
Röjning med röjsåg. Foto Michael Ekstrand

Åtgärder i skogsbruket

Skogsstyrelsen genomför årligen undersökningar av åtgärder utförda i skogsbruket. Statistiken omfattar utförda skogsvårdsåtgärder och antal plantor för hjälpplantering.

Uppgifterna bygger på resultat från två olika enkätundersökningar. Den ena är en totalundersökning av de ca 130 största skogsägarna i landet. Den andra är en stickprovsundersökning som omfattar ca 2 200 mindre skogsägare.

Vi redovisar resultaten med fördelning på ägarklass, län, landsdel och för hela riket.

Undersökningarna ingår i Sveriges officiella statistik och har produktnummer:

  • JO0301 Storskaliga skogsbruket
  • JO0304 Småskaliga skogsbruket
  • Senast uppdaterad: 2017-03-20