Tillgänglighetsredogörelse kartor.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för kartor.skogsstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns innehåll som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

E-tjänstens kartor och navigation har bristande tillgänglighet, det kan bland annat vara svårt att navigera med tangentbordet och få innehållet uppläst korrekt av skärmläsare. Den skapar även upp dokument som inte är tillgängliga.

Hur vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av kartor.skogsstyrelsen.se.

Senaste bedömningen gjordes den 8 februari 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 oktober 2022.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-08