Tillgänglighetsredogörelse kartor.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor, som är våra öppna kartapplikationer. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det går inte att navigera i kartapplikationerna fullt ut med enbart tangentbordet och webbplatsen skapar upp dokument som inte är tillgängliga. Kartor har även manualer i PDF-format som inte kan läsas korrekt av skärmläsare. Detta är inte alla brister som systemet har, läs avsnittet Oskäligt betungade anpassningar för mer information.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av något material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss. 

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Webbplatsen har brister som vi inte kommer åtgärda med anledning av att vi ska bygga om systemet från grunden och jobbar med att göra den nya webbplatsen tillgänglig. Förstudien påbörjas hösten 2020 och själva utvecklingen börjar under 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av skogensklimatrad.skogsstyrelsen.se. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 3 september 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 25 augusti 2020.

  • Senast uppdaterad: 2021-09-03