Vägg på ett hus byggt av timmerstockar.

Statistikens kvalitet

Vad betyder begreppen? Går det att jämföra bakåt i tiden? Hur hög var svarsprocenten? Du som använder statistiken är säkert angelägen om att den håller god kvalitet och att den passar dina ändamål.

Skogsstyrelsen strävar efter att publicera statistik av yppersta kvalitet. När det gäller den statistik som ingår i Sveriges officiella statistik följer vi riktlinjer som finns inom EU. Riktlinjerna går under namnet Code of Practice.

Till varje undersökning inom Sveriges officiella statistik finns en kvalitetsdeklaration som talar om hur vi gör undersökningen, statistikens tillförlitlighet och kvalitet. Fram till och med 2016 bestod kvalitetsdeklarationen av två olika dokument; beskrivning av statistiken och fördjupad dokumentation.

Vi gör också kvalitetsstudier på våra statistikprodukter. Ibland innebär det att undersökningar förändras vilket kan medföra att jämförbarheten med tidigare statistik försämras. Å andra sidan blir statistiken än mer tillförlitlig.