Gråfärgad plank på husvägg.

Användningsvillkor

Du får under vissa villkor fritt kopiera och sprida vidare all statistik som finns på statistiksidorna. Det gäller såväl tabeller som diagram. Följande villkor gäller:

Ange källa

Du ska ange att Skogsstyrelsen är källa ("Källa: Skogsstyrelsen") om du använder/sprider statistik där Skogsstyrelsen står som källa.

Om du gör bearbetningar

Om du bearbetar statistiken ska du inte ange Skogsstyrelsen som källa. Men ange gärna att det är bearbetad statistik från Skogsstyrelsens webbplats.

Foton och illustrationer

Du får inte använda fotografier och illustrationer. De skyddas av reglerna i lagen (1960:729) om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk (upphovsrättslagen) och får inte kopieras eller spridas utan Skogsstyrelsens tillstånd.

Länkar

Du får gärna länka till våra statistiksidor.

Statistikdatabas och API

Du kan föra över data från statistikdatabasen digitalt via programmeringsgränssnittet API. Det krävs inget särskilt medgivande för det. Samma regler för källangivelse gäller som ovan. Du får inte använda API:et för att sprida skadlig kod. Observera att ändringar kan ske i databasen som gör att du måste rikta om din fråga.