Nemus

Nemus är en tjänst där du kan skicka in ärenden med koppling till skog som hanteras av olika myndigheter, i första steget till Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen. Här hittar du information om hur du ansluter ditt företags planeringssystem till tjänsten.

För närvarande kan du skicka avverkningsanmälan och ansökan om tillstånd för avverkning till Skogsstyrelsen samt fornlämnings- och markavvattningsärenden till Länsstyrelsen.

Tjänsten som är under utveckling, är ett webb-API som du kan koppla mot ditt eget system. API:et har, förutom själva mottagandet av ärenden, funktioner för att validera och ge stöd i vad som krävs för en viss åtgärd, exempelvis en föryngringsavverkning.

Teknisk dokumentation

Nemus har ett API till vilket du kan ställa frågor om åtgärder som du ska utföra i skogen samt skicka in de ärenden som myndigheter har hand om för åtgärden.

All data till och från Nemus API är i XML-format och WKT för geodata. De scheman som används går att hämta via ett API-anrop till tjänsten. Exempelfilerna för olika scheman kan du se i pdf-dokumentet nedan.

Beställ ett konto för Nemus API

För att kunna använda Nemus API krävs att du har ett konto och autentiserar dig via OAuth2 som är JSON-baserat. För att få ett konto fyller du i uppgifterna i formuläret här på webben och skickar till Skogsstyrelsen.

  • Senast uppdaterad: 2017-09-01