Regelverk för produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial

Regelverket om fattar frökällor och kategorier av skogsodlingsmaterial, stambrev, handel med skogsodlingsmaterial mellan EU-länder och import från tredje land, kvalitetskrav vid saluföring, och krav på märkning och dokumentation vid saluföring av skogsodlingsmaterial.

 

  • Senast uppdaterad: 2017-03-15