Äldre manlig skogsägare. Foto: @ Camilla Zilo

Bli en aktiv skogsägare

Gå webbutbildningen Aktiv skogsägare och lär dig mer om att beställa skogliga tjänster och om verktyg du kan använda i ditt skogsbruk.

Engagemang för kloka beslut

Att vara en aktiv skogsägare innebär inte att du behöver göra eller kunna allting själv. Ett aktivt skogsägande innebär att du som ägare intresserar dig för din skog och följer med i utvecklingen - att du genomför nödvändiga och önskade åtgärder vid rätt tidpunkt och fattar de beslut som behöver tas för att din skog ska må bra och kunna leverera det du vill.

Men det innebär inte att du behöver satsa orimligt mycket tid och pengar i din skog. Du behöver inte heller ha den kunskap eller praktiska erfarenhet som kanske förväntades av tidigare generationers skogsägare. Det som behövs är i stället ditt engagemang och din önskan att äga en skog du själv kan vara nöjd med och njuta av.

Smarta verktyg

Det finns ett flertal smarta verktyg som stöttar dig i ditt aktiva skogsägande. Olika e-tjänster, digitala verktyg och webbsidor kan ge dig värdefull kunskap och bra beslutsunderlag. Skogsbruksplanen hjälper dig att planera för åtgärder och beställningar som gör att du får ut det du vill av din skog.

 

  • Senast uppdaterad: 2022-07-20