Förbud för virkesmätning med toppformtalsmatris från den 1 augusti 2023

Skogsstyrelsen har beslutat om förbud för mätning med toppformtalsmatris för att beräkna virkesvolym i m3fub. Beslutet börjar gälla från den 1 augusti 2023.

Anledningen till förbudet är att det saknas dokumenterade studier som visar att metoden klarar noggrannhetskraven. Matrisen ger olika resultat för rotstockar, mellanstockar och toppstockar. Sortiment och mätplatser som har en annan blandning av stockar än den som matrisen skapats av kan få systematiska fel. Enligt föreskrifterna om virkesmätning får endast mätmetoder som ger tillfredställande resultat användas.

Det kommer fortfarande att vara möjligt att mäta och handla med virke i toppmätt volym (m3to) eller i fastvolym (m3fub) om en annan mätmetod än toppformtalsmatris används.

De sågverk som vill erbjuda stockmätning i m3fub kan byta mätram eller uppdatera mjukvaran i den befintliga mätramen. Biometria har ett pågående projekt för övergången till mätramsfub. Skogsstyrelsen bedömer att den 1 augusti 2023 ger tillräckligt med tid för att göra förändringar i mätteknik och mjukvara för mätplatsägaren och Biometria. De virkeshandlare som köper virke av markägare får tid att anpassa sina avtal till den mätteknik som sågverket erbjuder.

  • Senast uppdaterad: 2023-05-03