Tallplantor i en papperslåda.  Foto: Barbro Wickström

Välja skogsodlingsmaterial

Ta reda på var skogsplantorna du köper kommer ifrån. Ta reda på deras tillväxt i framtiden.

När du som äger skog ska återbeskoga din mark efter avverkning behöver du veta vilka typer av skogsodlingsmaterial som är bäst lämpade för den aktuella platsen. Du bör även ha kännedom om vilka regler som gäller vid val av skogsodlingsmaterial. Och när plantorna levereras är det viktigt att du får rätt dokumentation om dem, och att dokumentationen sparas. 

Köp plantor som passar din skog

Skogsplantering är en stor investering. Då är det viktigt att du köper plantor som passar din skog och ditt geografiska läge. Ett bra hjälpmedel är verktyget Plantval på Skogskunskap.se. Skogsplantor som du köper ska ha en tydlig dokumentation, en slags varudeklaration. Titta på etiketten eller följesedeln och var noga med att ta vara på detta. Plantor som du köper måste komma från en godkänd frökälla. Under Relaterade webbsidor nedan finns en länk till sidan Frökällor och kategorier där du kan läsa mer om godkända frökällor. Där finns även länkar vidare till Rikslängden som är Skogsstyrelsens register över alla godkända frökällor i Sverige.

Dokumentationen är viktig

Dokumentationen ska bland annat ge dig information om plantorna är uppdragna från plantagefrö eller beståndsfrö, och om de är förädlade eller inte. Du ska även kunna se vilket geografiskt område fröet kom ifrån.

Annan viktig information som ska framgå är plantornas ålder och typ och om plantorna är vegetativt förökade sticklingar.

All känd information om plantornas ursprung och genetiska egenskaper kan spåras med hjälp av stambrevsnumret som också ska finnas med i dokumentationen som du får. Stambrevet är ett dokument med ett unikt nummer som identifierar varje enskilt fröparti och alla plantor som dras upp därifrån. 

Spara informationen

Till att börja med vill du säkert veta att du får de plantor du beställt, och att du betalar rätt pris för de plantor du fått. 

För din egen skull och inför framtiden bör dokumentationen sparas, exempelvis i din skogsbruksplan. 

Om plantorna senare skulle drabbas av skador eller tillväxtstörningar finns då en möjlighet att undersöka om detta kan bero på plantornas genetik eller härkomst. Och givetvis omvänt – i framtiden skulle man då kunna se vilka plantor som gett den bästa tillväxten och kvaliteten.

Företag som handlar med skogsodlingsmaterial

Under Relaterade dokument nedan finns en länk till Skogsstyrelsens publika register över företag som handlar med skogsodlingsmaterial.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-11