Person som tittar in i kameran

Jämtland: Träff i fält om miljöhänsyn i sumpskog

17 oktober - 17 oktober

Välkommen till en träff i Bräcke kommun den 17 oktober om hänsyn till sumpskog.

Vid den här träffen pratar vi om hänsyn till sumpskog i samband med skogsbruksåtgärder. Målbilderna för god miljöhänsyn knyts an till vanligt förekommande våtmarker, impediment och utströmningsområden. Syftet är att underlätta vid planering inför skogliga skötselåtgärder.

  • Tid: 17 oktober klockan 9-12
  • Plats: Bräcke kommun

Närmare information om platsen kommer senare.

Ta med fika eller matsäck, fältkläder och eventuell utrustning.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 3 oktober.

Anmälan till träff om miljöhänsyn

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet