Person som tittar in i kameran

Jämtland: Träff i fält om miljöhänsyn vid vatten

16 oktober - 16 oktober

Välkommen till en träff utanför Östersund den 16 oktober om hänsyn till vattenmiljöer.

Vid den här träffen pratar vi om hänsyn till vattenmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder. Målbilderna för god miljöhänsyn knyts an till vanligt förekommande våtmarker, sjöar och vattendrag. Syftet är att underlätta vid planering inför skogliga skötselåtgärder.

  • Tid: 16 oktober klockan 9-12
  • Plats: Östersund. 

Närmare information om platsen kommer senare.

Tag med fika eller matsäck, fältkläder och eventuell utrustning.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 2 oktober.

Anmälan till träff om miljöhänsyn

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet