Man som tittar in i kameran

Borås: Fältkurs om särskilt viktiga arter

06 september - 06 september

Välkommen till en kurs i Borås om särskilt viktiga arter den 6 september.

Den senaste tidens snabba rättsutveckling kring fridlysta arter har fått en stor påverkan på Sveriges skogsbruk.

Skogsstyrelsen bjuder in till ett antal digitala kurser samt fältkurser där du får lära dig mer om arters biologi och hur du kan tänka kring arthänsyn i skogsbruket. Du får även lära dig mer om vilka krav som ställs på skogsbruket vid en avverkning.

Vid fältkurserna kommer du få kunskap om särskilt viktiga arter i det geografiska område som du främst verkar inom. Du kommer få kunskap om vilken hänsyn du behöver ta till dessa arter både ur ett ekologiskt perspektiv samt utifrån de regelverk som berör arterna. Det är önskvärt att du deltar på en digital kurs innan fältkursen.

Den här kursen genomförs i Borås den 6 september kl. 9-15. Vi bjuder på lunch och fika. 

Kursen är fulltecknad och det går inte längre att anmäla sig. Eventuellt kommer ytterligare tillfällen att anordnas. 

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet