Person som tittar in i kameran

Växjö: Fältkurs om naturvårdande skötsel

10 september - 10 september

Välkommen till en kurs i trakten kring Växjö om naturvårdande skötsel den 10 september.

Få en djupare förståelse för skötselåtgärdernas påverkan på kulturmiljöer och biologiskt kulturarv. Utforska bristen på biologiskt värdefulla strukturer i dagens produktionsbestånd och lär dig praktiska åtgärder för att återskapa dem.

Dessutom, bredda din kunskap om åtgärder som höjer det biologiska värdet i befintliga och framtida hänsynsytor, samt förvalta naturvärdesträd på ett hållbart sätt.

Lämpliga skötselåtgärder anpassas efter lokala variationer i skogslandskapet. 

Den här kursen genomförs i trakten kring Växjö den 10 september kl. 9-15. Vi bjuder på lunch och fika. Närmare information om platsen kommer senare.

Välkommen med din anmälan via formuläret senast den 5 september.

Anmälan till kursen om naturvårdande skötsel

I vilken huvudsakliga roll deltar du i träffen?
Jag identifierar mig som

Kontakt

Logotype för Europeiska jordbruksfonden, LBP, landsbygdsprogrammet