Riktvärden kostnader för stödet Nokås

Dessa riktvärden för kostnader exklusive moms gäller för nya ansökningar om stöd som inkommit från och med 2023-01-01.

Eget arbete – godkända kostnader

När du ansöker om stöd gäller följande fasta godkända kostnader för eget arbete. Åtgärder som utförs som eget arbete får inte bli dyrare än om de skulle utföras av entreprenör.

 • Manuellt arbete: 340 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för motorsåg, röjsåg, fyrhjuling: 50 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för jordbrukstraktor: 150 kronor/timme
 • Tillägg för bränsle med mera för skördare, skotare, grävmaskin: 300 kronor/timme
 • Transport med egen bil: 2,50 kronor/kilometer

Köp av tjänster och material

Skogsstyrelsen utgår från riktvärden för godkända kostnader vid köp av tjänster och material. Högre kostnader måste du motivera i din ansökan om stöd. Kostnad för manuellt och maskinellt arbete bör du ange i kronor per timme. Riktvärden per styck, hektar, meter och m3fub kan ses som stöd för bedömning av rimliga kostnader.

Manuellt arbete - riktvärden

 • Huggning, röjning inklusive utrustning, redskap, drivmedel: 450 kronor/timme
 • Plantering lövplantor: 4 kronor/styck

Maskinellt arbete - riktvärden                  

 • Virkestransport med jordbrukstraktor, inklusive förare: 800 kronor/timme
 • Virkestransport med fyrhjuling, inklusive förare: 700 kronor/timme
 • Grävmaskin mindre, inklusive förare: 1 100 kronor/timme
 • Grävmaskin större, inklusive förare: 1 300 kronor/timme
 • Skördare mindre, inklusive förare: 1 300 kronor/timme
 • Skördare större, inklusive förare: 1 800 kronor/timme
 • Skotare mindre, inklusive förare: 1 100 kronor/timme
 • Skotare större, inklusive förare: 1 300 kronor/timme
 • Naturvårdande utglesning/luckhuggning: 300 kronor/m3fub

Markberedning - riktvärden

 • Markberedning harv: 3 500 kronor/hektar
 • Markberedning grävmaskin: 7 000 kronor/hektar

Material, vanliga arbeten - riktvärden

 • Stängselstolpar, tryckimpregnerade. 80 millimeter x 3 meter: 70 kronor/styck
 • Viltstängsel, 2 meter högt: 35 kronor/meter
 • Valvbåge i plåt, 2,5 meter x 9 meter: 70 000 kronor/styck
 • Frakt, grävning, grus, läggning etcetera av valvbåge: 40 000 kronor/styck
 • Munk vid anläggning av våtmark: 40 000 kronor/styck

Inventering/fältplanering vid höga miljövärden - riktvärde

 • Godkänd sakkunnig konsult: 800 kronor/timme

Nokås - fast stödbelopp

 • Nedtagning och bortforsling av viltstängsel, höjd minst 160 centimeter: 25 kronor/meter
 • Senast uppdaterad: 2023-01-27