Tillstånd för annan att söka och ta emot stöd

Vill du låta någon annan söka stödet Skogens miljövärden och utföra åtgärder i din skog?

Då ska du fylla i en särskild blankett. Är ni flera delägare, måste alla skriva under. Blanketten skickar du sedan till Skogsstyrelsen, LBP, 551 83 Jönköping. 

  • Senast uppdaterad: 2023-04-04