Tillgänglighetsredogörelse Mina sidor

Skogsstyrelsen ansvarar för minasidor.skogsstyrelsen.se (Mina sidor). Den här sidan beskriver hur e-tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i e-tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om e-tjänstens tillgänglighet

Den här e-tjänsten är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Du kan inte använda kartorna utan mus eller pekskärm.

Hur vi testat e-tjänsten

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Mina sidor.

Senaste bedömningen gjordes den 29 mars 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 april 2023.

  • Senast uppdaterad: 2023-04-05