Tillgänglighetsredogörelse shop.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen ansvarar för shop.skogsstyrelsen.se som är vår webbutik för att beställa böcker och broschyrer. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi är medvetna om att webbplatsen inte är helt tillgänglig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det går inte att förstora/zooma utan att innehåll hamnar utanför skärmen.
  • Det går inte att navigera och använda alla funktioner via tangentbord.
  • Det går inte att lyssna till innehållet via ett uppläsande hjälpmedel.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att ta del av detta material. Du kan mejla, ringa eller använda formuläret på sidan Tillgänglighet för att kontakta oss.

Oskäligt betungande anpassning

Skogsstyrelsen åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Tjänsten tillhandahålls genom en extern leverantör (Abicart). De brister och problem som finns kommer att åtgärdas av leverantören vid kommande versioner av produkten. Vi har ingen möjlighet att själva korrigera bristerna innan dess.

Hur har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av shop.skogsstyrelsen.se. Vi gör även manuella granskningar.

Senaste bedömningen gjordes den 19 maj 2023.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 maj 2023.

  • Senast uppdaterad: 2023-05-22