Stambrev  – skogsodlingsmaterialets ID-handling

Allt skogsodlingsmaterial som säljs inom EU måste ha ett stambrev. Stambrevet är ett dokument med ett unikt nummer som fungerar som identifikationshandling för varje parti skogsodlingsmaterial.

Stambrevet (Master Certificate) är ett certifikat som innehåller uppgifter om skogsodlingsmaterialets härkomst. Syftet är att säkerställa att detaljerade uppgifter om skogsodlingsmaterialets egenskaper följer med till slutanvändaren. På så sätt kan markägaren i framtiden, via uppgifterna i stambrevet, identifiera de planterade trädens härkomst.

Skogsstyrelsen utfärdar stambrev

För frö producerat i Sverige eller som importerats till Sverige från land utanför EU utfärdar Skogsstyrelsen stambrev. Likaså utfärdar Skogsstyrelsen stambrev för växtdelar som producerats i Sverige. För frö och växtdelar som producerats i ett annat EU-land gäller det landets stambrev även i Sverige.

För att få stambrev för svenskt frö krävs att det kommer från en godkänd frökälla och att det finns insamlingsintyg och i förekommande fall klängningsintyg.

Ansökan om stambrev

Du som vill ansöka om stambrev för ett parti skogsodlingsmaterial måste göra det senast en månad efter insamling (eller klängning om det skett). Använd Skogsstyrelsens blankett. 

  • Senast uppdaterad: 2022-12-12