Landskap. Foto: Michael Ekstrand

Skogsstyrelsen lyser ut 15 miljoner kronor för kompetensutveckling

Nyhet - 16 januari 2024

Kompetensutvecklingen ska handla om skogsbruk i ett förändrat klimat. Företag och organisationer kan söka pengarna för att höja kunskapen hos andra. Sista ansökningsdag är 8 april 2024.

Syftet med kompetensutvecklingen ska vara att höja kunskapen om hur effekterna av ett förändrat klimat kan förebyggas genom ståndortsanpassning, stormsäkring och ökad variation inom skogsbruket.

– Det kan även inkludera höjd kunskap om anpassningsåtgärder för att motverka det förändrade klimatets negativa effekter på natur- och kulturvärden samt för att underlätta renskötselns klimatanpassning, säger stödansvarig Carina Berggren, Skogsstyrelsen.

Informationsmöten för intresserade aktörer

Företag, myndigheter och andra organisationer kan söka stödet för att anordna kurser och rådgivning för andra, till exempel skogsägare. Det går inte att få stöd för att kompetensutveckla egen personal.

– Alla aktörer som är intresserade av att söka pengarna är välkomna att delta på våra digitala informationsmöten i januari och ställa frågor. Det går också bra att kontakta mig direkt, säger Carina Berggren.

Stort intresse för kompetensutvecklingsstödet

Intresset för kompetensutvecklingsstödet bland skogens aktörer är stort. Ansökningarnas volym är mångdubbelt större än tillgängliga medel.

– Höstens utlysning av 20 miljoner kronor för kompetensutveckling inom Variationsrikt skogsbruk och hänsyn resulterade i 29 ansökningar om sammanlagt drygt 81 miljoner kronor, säger Carina Berggren.

En ny utlysning senare under 2024

Skogsstyrelsen kommer senare i år att lysa ut 12 miljoner kronor för kompetensutveckling som ökar kunskaperna om natur- och kulturvårdande skötsel och grön infrastruktur. Datum för utlysningen är ännu inte bestämt.

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30