Närbild på två solbelysta vildsvin i tallskog. Foto: SIRPA UKURA / MostPhotos

Lättnader av restriktioner i området som drabbats av afrikansk svinpest

Nyhet - 22 februari 2024

Jordbruksverket meddelar nu att det är tillåtet att genomföra vissa skogsbruksåtgärder i det område i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. Bland annat är det tillåtet att hämta ut virke ur skogen, slutavverka samt plantera i ytterområdet. Däremot är det fortfarande förbjudet att bedriva skogsbruk i kärnområdet.

Nu lättar Jordbruksverket på restriktionerna i området i Västmanland som drabbats av afrikansk svinpest. I den smittade zonens kärnområde blir det exempelvis tillåtet för allmänheten att röra sig i skog och mark och i ytterområdet blir flera skogsbruksåtgärder tillåtna. Som grund för lättnaderna ligger en ny riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som bedömer att det inte pågår någon smittspridning av afrikansk svinpest i området.

Nuvarande zonbeslut, där den smittade zonen krymptes och delades in i två områden; ett kärnområde och ett ytterområde med olika restriktioner för respektive område, har gällt sedan den 30 november förra året.

Inget skogsbruk i kärnområdet

Arbetet med att bekämpa utbrottet av afrikansk svinpest fortsätter. Smittskyddsavlivningen pågår fortfarande och när snön har smält ska nya kadaversök göras i kärnområdet, allt för att hitta och destruera eventuella kvarvarande kadaverrester. Därför finns vissa restriktioner kvar både i kärnområdet och i ytterområdet. Att bedriva skogsbruk är till exempel fortsatt helt förbjudet i kärnområdet och vissa skogsbruksåtgärder är även fortsatt förbjudna i ytterområdet, som exempelvis förstagallring och röjning av ungskog.

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30

Det här gäller från och med den 22 februari

I kärnområdet är det tillåtet att:

  • röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, ensam eller i mindre grupper
  • utföra sportaktiviteter som till exempel skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning, ensam eller i mindre grupper
  • jaga annat vilt än vildsvin, under förutsättning att eventuell medföljande hund hålls i koppel eller lina.

I ytterområdet är det tillåtet att:

  • genomföra vissa skogsbruksåtgärder, exempelvis hämta ut virke ur skogen, slutavverka samt plantera. För övriga åtgärder finns det fortsatt möjlighet att ansöka om dispens.
  • utan några begränsningar vad gäller antal personer, röra sig till fots, med cykel och med häst i skog och mark, samt på is och i sjöar
  • ordna eller delta i organiserade tävlingar och större organiserade träningspass eller arrangemang i skog och mark utanför etablerad tävlingsbana
  • jaga annat vilt än vildsvin, under förutsättning att eventuell medföljande hund hålls i koppel eller lina.