Timmertrave. Foto: Lars Johansson, MostPhotos

Större lager av barrsågtimmer men mindre av massaved

Nyhet | Statistik - 07 maj 2024

Lagren av barrsågtimmer 31 mars 2024 var 10 procent större jämfört med samma kvartal förra året, visar Skogsstyrelsens lagerundersökning. Massavedslagren däremot var 7 procent mindre.

Totalt uppgick virkeslagren till 8,3 miljoner kubikmeter den 31 mars 2024, vilket är 3 procent mindre än vid samma tid förra året.

Virkeslager per undersökt sortiment:

  • Barrsågtimmer 3,2 miljoner kubikmeter (+10%)
  • Massaved 4,3 miljoner kubikmeter (-7%)
  • Massaflis 0,7 miljoner kubikmeter (-25%)

Större delen av massavedslagren utgörs av barrmassaved vilka uppgick till 3,5 miljoner kubikmeter. Det är en minskning med 6 procent jämfört med 31 mars 2024. Lagren av lövmassaved uppgick till 0,8 miljoner kubikmeter vilket var 13 procent mindre än samma tid förra året.

Lagren av barrsågtimmer var trots ökningen jämfört med förra året ändå 10 procent lägre än medelvärdet för första kvartalet under 2019-2023. Även lagren av massaflis och massaved var lägre än genomsnittet de senaste fem åren.

Regionalt

Lagren av barrsågtimmer var större jämfört med samma tid förra året i alla virkesbalansområden utom balansområde 3 där lagren var 10 procent lägre i år.

Lagren av massaved var framför allt mindre i balansområde 4 med 25 procent mindre lager i år än vid samma tid förra året.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden (VBO)

  1. Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)
  2. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.
  3. Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.
  4. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Kontakt

Lager vid kvartalsslut

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter