Tobias Arvidsson och Herman Sundqvist skriver under överenskommelse.

Ny överenskommelse med regionerna ska ge hållbar tillväxt

Nyhet - 03 oktober 2023

I en ny överenskommelse mellan Skogsstyrelsen och landets 21 regioner som undertecknats idag, stärks samverkan för att skogen och skogens näringar ska bidra till fler jobb och regional hållbar tillväxt.

– Skogen har en viktig roll för den regionala utvecklingen, det vill vi tydliggöra genom att förstärka vår samverkan, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, som skrev under överenskommelsen i dag vid Nationella skogsprogrammets årskonferens i Sundsvall.

Överenskommelsen berör bland annat att utveckla informationen mellan tjänstepersonerna på Sveriges 21 regioner och Skogsstyrelsen avseende statistik, analyser och kunskap, men även att öka dialogen om skogens betydelse för den regionala utvecklingen i länen.

– För att få skjuts på det här behöver regionerna bland annat kunskap om skogssektorn, skogspolitiken, EU-beslut som rör skogen, skogens olika värden och ekosystemtjänster. I många fall är detta sådant som Skogsstyrelsen har kännedom om och kan vara med och bidra, säger Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör Region Uppsala, som skrev under som representant för Sveriges 21 regioner.

Skogsstyrelsen kommer enligt överenskommelsen till exempel att bjudas in till dialog när det gäller processerna kring de regionala utvecklingsstrategierna i respektive region. Syftet är att inkludera det skogliga perspektivet i arbetet. Samarbetet kommer att se olika ut efter behov i regionerna och kunskapsutbytet har en central roll. Dessutom ska en strategisk samverkansgrupp etableras med representanter från regioner och Skogsstyrelsen.

Kontakt

Kontakt

Presstjänst

Skogsstyrelsens presstjänst är tillgänglig för media vardagar 8 - 16.30