Virkesvälta. Foto: Anna Petersson

Ovanligt låga lager av barrsågtimmer

Nyhet | Statistik - 07 november 2023

Lagren av barrsågtimmer uppgick den 30 september till 2,1 miljoner kubikmeter enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning. Lagren har inte varit så små sedan mätningen startade 2013.

Samtliga virkesbalansområden hade relativt låga lager av barrsågtimmer medan lagren av massaved var i nivå med samma tid förra året eller något större.

Lagren av barrmassaved (inklusive granmassaved) uppgick till 3,1 miljoner kubikmeter, vilket var en ökning med 4 procent jämfört med sista september 2022. Lagren av lövmassaved var 0,8 miljoner kubikmeter vilket var 40 procent mer än samma tid ifjol.

Virkeslagren den 30 september 2023 var totalt 6,7 miljoner kubikmeter vilket var 5 procent mindre än samma tid förra året. Fördelat på sortiment:

  • Barrsågtimmer 2,1 miljoner kubikmeter (-26 %)
  • Massaved 3,9 miljoner kubikmeter (+9 %)
  • Massaflis 0,7 miljon kubikmeter (+5 %)

Förändringar i undersökningen

Vi har gjort ett par förändringar i årets undersökning. Lager av barrsågtimmer vid industri och i terminal redovisas från och med nu tillsammans. Lager av barr- och tallmassaved och granmassaved redovisas nu tillsammans som barrmassaved. Äldre uppgifter för dessa variabler läggs ihop för en rättvis jämförelse med årets resultat.

Förklaring

Den kubikmeter som avses är m3f ub, fast kubikmeter utan bark

Virkesbalansområden (VBO)

  1. Västernorrlands, Västerbottens, Norrbottens och Jämtlands län (exkl. Härjedalens kommun)
  2. Stockholms, Uppsala, Gotlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län samt Härjedalens kommun.
  3. Västra Götalands (exkl. Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn kommun), Värmlands och Örebro län samt Habo och Mullsjö kommun.
  4. Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings (exkl. Habo och Mullsjö kommun), Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt kommunerna Ale, Lerum, Vårgårda, Bollebygd, Tranemo, Lilla Edet, Mark, Svenljunga, Herrljunga, Vänersborg, Trollhättan, Alingsås, Borås och Ulricehamn).

Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik.

Resultaten finns i Skogsstyrelsens statistikdatabas.

Kontakt

Lager vid kvartalsslut

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Lager av barrsågtimmer vid kvartalsslut per virkesbalansområde

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Lager av massaved vid kvartalsslut per virkesbalansområde

Källa: Skogsstyrelsen

Logotyp Sveriges officiella statistik

Prenumerera på statistiknyheter