Betesskadad tall. Foto: Caroline Vågberg

Upptäck den nya och förbättrade Äbinskolan

Nyhet - 27 februari 2024

Skogsstyrelsens webbutbildning Äbinskolan har fått ett ansiktslyft! I utbildningen, som handlar om hur älgbetesinventeringen går till, möts nu kursdeltagarna av en mer engagerande upplevelse, bland annat genom filmer och ett självtest.

Är du intresseras av att lära dig mer om hur Skogsstyrelsens älgbetesinventering, Äbin, fungerar? Då kan du gå vår digitala utbildning Äbinskolan. Den visar bland annat hur inventeringen går till och vilken data som samlas in. I år har vi uppdaterat utbildningen med nya filmer och bilder.

– Vi har inte bara förfinat innehållet för att göra det mer attraktivt att gå utbildningen, utan också lagt stor vikt vid att få deltagarna att aktivt engagera sig. En av delarna är ett självtest där deltagaren får titta på ett filmklipp och sedan göra en skadebestämning, berättar Ellinor Lindmark, ansvarig för Äbinskolan.

Innehåll i Äbinskolan

  • Övergripande om älgbetesinventering
  • Utrustning vid inventering
  • Vilka data som ska samlas in på beståndsnivå och provytenivå
  • Arbetsgång på provytan
  • Skadebestämning på tall (olika skador grupperas i olika skadeklasser)

Välkommen att gå Äbinskolan!

Mer fakta om Äbin

Äbin är en inventeringsmetod som ger kunskap om skogsskador orsakade av vilda hjortdjurs bete på skog. Den innebär att inventerare undersöker träd i höjdintervallet 1–4 meter, i slumpmässigt utvalda ungskogar i Sverige. Äbin är en av basmetoderna inom älgförvaltningen.