Sektorsråd för skogliga frågor

Det nationella sektorsrådet för skogliga frågor är ett rådgivande organ till Skogsstyrelsens generaldirektör.

Rådet bildades år 2002 och hanterar i huvudsak övergripande skogs- och miljöpolitiska frågor samt frågor som inte hanteras av andra rådgivande grupper inom Skogsstyrelsen.

Rådet har möten tre till fyra gånger om året och består av följande organisationer:

 • Skogsägar-sfären: 2 ledamöter, varav
  En ledamot från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
  En ledamot från Norra Skog

 • Skogsindustri-sfären: 2 ledamöter, varav
  En ledamot från Skogsindustrierna
  En ledamot Ordf i Skogskommittén, för närvarande från SCA

 • Birdlife Sverige

 • Friluftsfrämjandet

 • Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS Facket)

 • Havs- och vattenmyndigheten

 • Linnéuniversitetet

 • Naturskyddsföreningen

 • Naturturismföretagen

 • Naturvårdsverket

 • Riksantikvarieämbetet

 • Sametinget

 • Skogsentreprenörerna

 • Skogssällskapet

 • Sveaskog

 • Svenska Jägareförbundet

 • Svenska Samernas Riksförbund (SSR)

 • Sveriges Hembygdsförbund

 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

 • Världsnaturfonden (WWF)

För minnesanteckningar från möten eller frågor kring sektorsrådet, kontakta Skogsstyrelsens samordnare Erik Sollander.

Regionala sektorsråd

Regionalt bedrivs motsvarande arbete i fyra regionala sektorsråd, inom Skogsstyrelsens regioner Nord, Mitt, och Syd.

 • Senast uppdaterad: 2023-10-06