Sektorsråd för skogliga frågor

Det nationella sektorsrådet för skogliga frågor är ett rådgivande organ till Skogsstyrelsens generaldirektör.

Rådet bildades år 2002 och hanterar i huvudsak övergripande skogs- och miljöpolitiska frågor samt frågor som inte hanteras av andra rådgivande grupper inom Skogsstyrelsen.

Rådet har möten tre till fyra gånger om året och består av följande organisationer:

 • Birdlife Sverige
 • Friluftsfrämjandet
 • Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS Facket)
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Holmen Skog
 • Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
 • Naturskyddsföreningen
 • Naturvårdsverket
 • Norra Skog
 • Riksantikvarieämbetet
 • Sametinget
 • Skogsindustrierna
 • Skogsentreprenörerna
 • Sveaskog
 • Naturturismföretagen
 • Svenska Jägareförbundet
 • Svenska Samernas Riksförbund
 • Sveriges Hembygdsförbund
 • Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
 • Världsnaturfonden (WWF)

För minnesanteckningar från möten eller frågor kring sektorsrådet, kontakta Skogsstyrelsens samordnare Erik Sollander.

Regionala sektorsråd

Regionalt bedrivs motsvarande arbete i fyra regionala sektorsråd, inom Skogsstyrelsens regioner Nord, Mitt, och Syd.