Promenad i skogen.

Kronobergs distrikt

Distriktet omfattar Kronobergs län där 78 procent av all mark består av skog. Här finns allt från bokbackar och myrar i väster, via lövskog och odlingsbygder kring de större sjöarna, till tallmarker i öster.

Granskogen dominerar men tack vare en uppblandning av andra skogsmiljöer och rikligt med vattendrag finns här ett varierat landskap. Lagan och Helge å är två av dessa vatten som berikar distriktet på väg mot utloppen i Kattegatt respektive Hanöbukten i Östersjön. 

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.