Naturbild från Östergötland. Foto över skog och sjöar. Foto: Mattias Sparf

Östergötlands distrikt

Distriktet omfattas av Östergötlands län. Mellan Vättern och Östersjön ligger vidsträckta skogar, sjöar och åar med inslag av odlad mark och den vidsträckta Östgötaslätten.

I öster finner vi den karaktäristiska skärgårdsskogen med vindpinade tallar. I väster, runt Omberg, finns sammanhängande ädellövskogar. Där emellan finns stora barrskogsområden med inslag av löv samt det vackra eklandskapet. Längs i söder, vid Stenabo, finner vi länets högsta punkt på 328 meter över havet.

Lokala skogsträffar i Östergötland

Under våren har vi ett utbud av lokala kurser och skogsträffar som anordnas inom Miljösmart skogsbruk. Träffarna är antingen på plats eller digitala. Du hittar aktuella kurser eller skogsträffar i kalendern för respektive målgrupp.

Skogsträffar för skogsägare

Skogsträffar för yrkesverksamma

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anger din e-postadress här kommer vi att skicka Östergötlands distrikts lokala nyhetsbrev till dig. Förutom vårt nyhetsbrev skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.