Naturbild Östergötland.

Östergötlands distrikt

Distriktet omfattas av Östergötlands län. Mellan Vättern och Östersjön ligger vidsträckta skogar, sjöar och åar med inslag av odlad mark och den vidsträckta Östgötaslätten.

I öster finner vi den karaktäristiska skärgårdsskogen med vindpinade tallar. I väster, runt Omberg, finns sammanhängande ädellövskogar. Där emellan finns stora barrskogsområden med inslag av löv samt det vackra eklandskapet. Längs i söder, vid Stenabo, finner vi länets högsta punkt på 328 meter över havet.

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.