Skogslandskap med vattenfall i Södra Vätterbotten

Södra Västerbottens distrikt

Distriktet har kontor i Umeå, Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Vilhelmina och Åsele. Skogslandskapet har formats av älvar, åar och hav. Mot kusten är skogen starkt påverkad av forna tiders järnbruk.

Här finns sandtallskogar, bördiga gransluttningar, stora våtmarksområden, kustgranskogar, tallskogar i älvdalarna och fjällbjörkskogar i fjällområden. Marken används bland annat till skogsbruket, rennäring, gruvnäring, vindkraft, rekreation, jakt och fiske.

Anmäl dig till vårt lokala nyhetsbrev

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress i det system som hanterar utskicken. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Förutom vårt nyhetsbrev så skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar.