Skog vid kust.  Foto: Henry Stahre

Stockholm/Gotland distrikt

Vårt distrikt är omgivet av vatten med välbesökta skärgårds- och kustskogar som erbjuder rekreation året runt. Landskapen är kulturpräglade och skogarna varierade.

I Stockholms län har sprickdalslandskapet gett upphov till variationsrika skogar med hög bonitet och fina granskogar längst ner i dalarna. Inom länet finns tätortsnära skogar där friluftslivet är nära till hands. I Gotlands län finns tallskogar med unikt kärnvirke som är starkt och beständigt. Kalkbarr- och sandbarrskogarna hyser höga naturvärden och här finns Europas största population av lundalm.

Lokala träffar och kurser i Stockholm och Gotland

Under året har vi ett stort utbud av lokala skogsträffar där du kan få råd och lära dig mer i grupp. Träffarna är antingen på plats eller digitala. Vissa av de lokala kurserna och skogsträffarna anordnas inom Miljösmart skogsbruk.

Aktuella skogsträffar och kurser

 

Aktuellt

  • Just nu finns det inga aktuella nyheter

Nyhetsbrev för Stockholm/Gotlands distrikt

Här kan du anmäla dig till vårt lokala nyhetsbrev. Förutom vårt nyhetsbrev skickar vi ibland information om våra produkter och tjänster samt kurser och skogsträffar. Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.

Nyhetsbrev för yrkesverksamma i skogen

När du anger din e-postadress här kommer vi att skicka vårt nyhetsbrev för yrkesverksamma till dig. Nyhetsbrevet innehåller riktad information till dig som arbetar med skogliga frågor. Det kan handla om nyheter inom tillsyn, rådgivning, skötsel, kurser och träffar. Förutom vårt nyhetsbrev skickar vi ibland även ut information om våra produkter och tjänster. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.