Här kan du avsluta och påbörja en prenumeration

Skogseko utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationen är kostnadsfri oavsett om du är skogsägare eller inte.

Om du vill påbörja eller avsluta en prenumeration, använder du formuläret nedan.

Som skogsägare med mer än fem hektar skog får du tidningen automatiskt, men du kan givetvis avsluta utskicket. Det gör du genom att fylla i formuläret och välja "avsluta prenumeration".

Observera att vi skickar tidningen automatiskt till en av delägarna av en skogsfastighet om delägarna har samma adress. Tidningen adresseras till den som är född först på året.

Vi skickar Skogseko endast inom Sveriges gränser. Om du inte har en adress i Sverige, är du istället välkommen att läsa Skogseko som e-tidning.

  • Senast uppdaterad: 2024-02-05