Drönare till hjälp för skog och vilt i balans

Projektet Drönare till hjälp för skog och vilt i balans är avslutat. Projektets syfte var att inspirera studenter vid Linnéuniversitetet samt jägare och skogsägare att utveckla metoder för hur drönare kan användas vid inventering av klövvilt.

Ett antal träffar genomfördes i Uppvidinge och Lessebo kommun, där skogsägare, jägare och skogstjänstemän deltog. Under träffarna demonstrerades drönarteknik med vanlig kamera och med en kamera känslig för långinfrarött ljus. Parallellt utförde studenter vid Linnéuniversitetet ett examensarbete i syfte att försöka ta fram rekommendationer för användning av drönare med infraröd kamera vid inventering av klövvilt, främst älg.

Projektets mål

Projektets mål var att skapa intresse för möjligheterna att använda drönare i arbetet med att inventera klövvilt. Skogsstyrelsen har sett att drönare kan vara ett mycket bra redskap i förvaltningen av skog. Genom att föreläsa och visa upp tekniken kan parter med olika intressen träffas och ha en dialog. Dialog är viktigt i arbetet för en fungerande viltförvaltning.

Det finns också ett stort behov av att få bättre underlag för bedömning av viltstammarnas storlek. Kunskaperna om detta är idag begränsade inom skogsbruket. Här såg Skogsstyrelsen en möjlighet att bidra med kunskap.

Det här har genomförts i projektet

  • Totalt har nio träffar med sammanlagt 162 deltagare genomförts. Deltagarna har varit lokala skogsägare, jägare och skogstjänstemän. Träffarna genomfördes på nio platser inom Uppvidinge och Lessebo kommuner, Kronobergs län, tillika älgförvaltningsområde nummer 6 i Kronobergs län.
  • Linnéuniversitetet har publicerat ett examensarbete kring användningen av värmekamera vid inventering av klövvilt.

Vilka har genomfört projektet?

Skogsstyrelsens personal har planerat och genomfört träffarna. Personal vid Skogsstyrelsen har tillsammans med lärare vid Linnéuniversitetet handlett studenterna i examensarbetet.

  • Senast uppdaterad: 2022-01-04