Förstudie - RISK, Skogsbrukets anpassning till klimatförändringar

Förstudien har samlat intressenter inom skogsbruk i Sverige och Norge för att kartlägga behovet av ett utökat samarbete inom skred, ras, erosion och brand.

Förstudien genomfördes under perioden 1 april - 30 november 2023.

Syftet med förstudien var att undersöka vilket behov som fanns gällande klimatanpassning av skogsbruksåtgärder gällande ras, skred erosion samt skogsbränder, samt att bilda ett partnerskap för en huvudprojektansökan.

Förstudien resulterade i att Skogsstyrelsen tar på sig ansvaret i Sverige och WoodWorks Cluster i Norge att producera en huvudprojektansökan. 

Finansieringen har skett från samarbetsprogrammet Interreg Sverige-Norge. 

 

  • Senast uppdaterad: 2023-12-14