Gränslös arbetskraft till skogs

Projektet syftar till att öka intressent för skogliga jobb och ge möjlighet till ett kunskapslyft för redan anställda i Dalarna, Värmland och norska Innlandet. Klimatomställningen och den expansiva bioekonomin kräver nya sätt att skapa ett hållbart skogsbruk. Med ny teknik och nya angreppssätt vill detta projekt i nära samarbete med forskningen göra skogliga jobb attraktiva för fler. Detta stärker gränsregionen och gör den attraktiv att leva och bo i.

Projektet finansieras genom Interreg Sverige Norge, Skogsstyrelsen, Region Dalarna och Region Värmland.  

Mål

Aktiviteterna inom projektet ska bidra till att företagen får tillgång till verktyg för att anpassa sina verksamheter till den omställning som krävs inom skogsbruket för att möta framtida behov av arbetskraft, klimatutmaningarna och den digitala omställningen.

Projektet ska förbättra möjligheten för de som arbetar med skog eller är nyfikna på att jobba i skogen, att ta del av vad arbetet innebär samt vidareutbilda sig för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Tidplan

Projektet pågår under perioden 1 oktober 2023 till 30 september 2026.

Förväntade resultat

På kort sikt ska projektet medverka till att nya grupper får upp intresset för att skogliga jobb kan vara ett arbete för dem. Vi ser det genom att personer med en större mångfald av intressen söker de skogliga utbildningar som våra samverkansparter erbjuder.

Projektet har etablerat en ny arena och ett verktyg för att visualisera och modellera planeringen av brukandet av skogen. Detta används av skogsägare, stora som små.

Vi har fått fram resultat från vår undersökning som visar hur arbetsmiljö och organisation i arbete med skogsmaskiner kan förbättras och bli mer inkluderande. Detta informeras om till skogsmaskintillverkare, avverkningsentreprenörer, skolor och andra beroende på undersökningens resultat.

Lärare på skolor har verktyg som kan spridas till elever om hur de ska få en säkrare och därmed mer attraktiv arbetsmiljö.

Företagen har tillgång till filmer som sprids till deras entreprenörer och egna anställda vilket på längre sikt minskar riskerna vid arbete i skogen.

Företag och skolor får i olika format samlad information om nya verktyg, digitala hjälpmedel och var de kan hitta data som förenklar och underlättar i deras verksamheter.

 

  • Senast uppdaterad: 2023-10-01