Konceptbild LoCoFoRest. Foto: Ann Giss

LoCoFoRest

LoCoFoRest – ”Locally Controlled Forest Restoration – a governance and market oriented approach to resilient landscapes” är ett Sida-finansierat program där nyckelpersoner från låginkomstländer stöttas och utbildas i frågor som rör en bred syn på restaurering av skogsmark och hållbart skogsbruk.

Skogsstyrelsen har ett femårigt avtal med Sida för att driva ett kapacitetsutvecklingsprogram, ITP (International Training Programme). Syftet med ITP är att skapa möjligheter till långsiktig och uthållig förändring genom att stödja länders egna reformplaner inom viktiga områden.

För LoCoFoRest handlar det om att utveckla kapacitet om förutsättningar för socioekonomiskt hållbar skogsrestaurering och skogsbruk. Det räcker inte att bara plantera träd. Om inte träden bidrar till ekonomisk och social utveckling för dem som är beroende av marken, så kommer träden inte att få stå kvar.

LoCoFoRest leds av Skogsstyrelsen och genomförs i samarbete med Stockholm International Water Institute (SIWI) och Eco-Innovation Foundation (EIF).

Unga deltagare från utvalda länder

Målgruppen för LoCoFoRest är unga yrkesverksamma i utvalda låginkomstländer. Intresserade från bland annat statliga organ, frivilligorganisationer och privata sektorn kan ansöka om att delta i programmet som omfattar deltid under ett år

Första kursomgången startade i början av 2021, men på grund av pandemin kunde den inte avslutas förrän i november 2022. Andra omgången startade våren 2022 och tredje omgången i februari 2023. Programmet genomförs på engelska med deltagare från Burkina Faso, Etiopien, Nepal, Thailand, Laos och Vietnam.

I slutet av 2023 startar den första av två omgångar på franska för deltagare från franskspråkiga länder i Afrika.

LoCoFoRest pågår 2020-2025.

Mer information

Mer information om LoCoFoRest finns på våra engelskspråkiga respektive franskspråkiga webbsidor. Bland annat finns information om kursupplägg, och hur man ansöker till programmet. 

 

 

  • Senast uppdaterad: 2024-02-05