Konceptbild LoCoFoRest

LoCoFoRest

LoCoFoRest - Locally Controlled Forest Restoration - är ett Sida-finansierat program där människor från låginkomstländer utbildas om förutsättningarna för hållbart skogsbruk.

Skogsstyrelsen har tecknat ett femårigt avtal med Sida om ett kapacitetsutvecklingsprogram, så kallat ITP (International Training Programme). Syftet med programmet är att bygga upp kunskap om strukturer för lyckad skogsrestaurering och hållbart skogsbruk.

LoCoFoRest leds av Skogsstyrelsen och genomförs i samarbete med Stockholm International Water Institute (SIWI) och Eco-Innovation Foundation (EIF).

Den första kursomgången kommer att genomföras 2021. De utvalda länderna i första kursomgången är Burkina Faso, Etiopien, Nepal, Laos, Thailand och Vietnam.

Läs mer på programmets engelskspråkiga sidor.

  • Senast uppdaterad: 2021-03-19