Klimatanpassning

Skogsstyrelsen och ett flertal andra myndigheter ska fortlöpande arbeta med klimatanpassning.

Under 2019 ska Skogsstyrelsen ta fram mål för myndighetens arbete med klimatanpassning. Målen ska bygga på en klimat- och sårbarhetsanalys med avseende på skogen och skogsbruket som helhet.

Hur målen ska nås ska preciseras i en handlingsplan. Detta arbete ska redovisas senast den 30 januari 2020.

Därefter ska Skogsstyrelsen årligen redovisa arbetet med klimatanpassning enligt anvisningar från SMHI.

Uppdraget följer av förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

  • Senast uppdaterad: 2019-08-05